Asaf samuel

תקליטן בעל הלייבל מצליח מלכה טוטי שמשחרר להיט אחר להיט כרגע נמצא תנופה חסרת קדים עם תיקלוטים מועדונים החשובים בעולם כל ופשבוע.