Asaf samuel

תקליטן בעל הלייבל מצליח מלכה טוטי שמשחרר להיט אחר להיט וכרגע נמצא בתנופה חסרת קדים עם תיקלוטים במועדונים החשובים בעולם כל סופשבוע.