DIDI BIZAR CONTACT:

דידי ביזאר קונטאקט : סופרסטאר דיגיי במומנטום ועשייה גבוהה שאין שני לה, דידי מנגן כל ערב בפני עשרות אלפים, וכל סופ״ש מקפץ בין שדות תעופה ללפחות שלוש הופעות במדינות שונות, דידי אחד השגרירים המוערכים מקצועית שיש לתעשייה כיום.