LAWYER HEN BEN AYON

העשייה של חן יוצרת הדים של ממש בתעשיית המוסיקה הישראלית, במשך שנים חן לוחמת למען המוסיקאים הישראלים ומומחית ממעלה ראשונה לזכויות יוצרים בישראל.