Shai Berman

“אין סיבה שבבריטניה יהיה אפשר להכניס למועדונים פי 3 מכמות האנשים שאפשר להכניס למועדון בת”א.”
איגוד המסעדות והברים מתכוון לשנות את האבסורד הזה.