תל אביב ווליום פועלת לפיתוח וקידום תעשיית המוסיקה האלקטרונית והסצינה המקומית. לכל שאלה, פנייה, רעיון, הצעה או בקשה לשיתופי פעולה אתם מוזמנים לכתוב אלינו באימייל
Info@TelAvivVolume.Com

לפניות עיתונות, מדיה ויחצי ציבור נא לפנות ל
info@telavivvolume.com

Tel Aviv Volume  goal is to connect and promote the art & business of Israeli musicians in Israel and abroad.  You are welcomed to contact us for any idea, question or colloboration suggestion at Info@TelAvivVolume.com

 

TICKETS /// כרטיסים